จัดฟัน

บางคนประสบปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ ส่งผลทำให้รูปปากเเละโครงหน้าที่ไม่สมส่วน  จึงมาปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อทำการรักษาด้วยการจัดฟัน โดยคุณหมอวางแผนการแก้ปัญหาฟันไม่เรียง ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ปรับรูปฟันให้ขยับไปตามตำแหน่งที่สวยงาม และ เหมาะสม ทำให้รูปปาก เเละโครงหน้ากลับมาดูดีขึ้นได้ โดยที่คนไข้สามารถเลือกใช้เครื่องมือทันตกรรมแบบติดแน่น (Dental braces) อย่างเช่น การจัดฟันแบบติดเหล็ก หรือ จัดฟันระบบ Damon 

การเตรียมช่องปาก ก่อนจัดฟัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *